FANDOM


Przedmioty to artykuły upuszczane przez moby, do nazywania zwierząt, użyte w trybie creative, wydobyte z bloków użyciem narzędzia, do wytwarzania przedmiotów, przetworzone, do karmienia zwierząt, oswajania zwierząt, przemieniania gatunku zwierzęcia w inny i będące przedmiotami dla zwierzęcia. często znajdujemy je w grze. możesz znaleźć pliki na stronach.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.